Το άρθρο 907 ΑΚ συνιστά μια «παρεξηγημένη» διάταξη, η οποία έχει επικριθεί όσο λίγες στον αστικό κώδικα. Παρά ταύτα, η ανάλυση του σκοπού και της λειτουργίας της αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της για την αποτροπή ανήθικων συναλλαγών συμπληρωματικά προς την εξίσου κομβική διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ. Αμφότερες αρνούνται την προστασία της έννομης τάξης σε ανήθικες συναλλαγές (είτε κατά την κατάρτιση, άρθρο 178 ΑΚ, είτε κατά την αναστροφή τους, άρθρο 907 ΑΚ) και έτσι θέτουν τους συναλλασσομένους ενώπιον αυξημένων περιουσιακών κινδύνων, οι οποίοι τείνουν να δρουν αποτρεπτικά στην κατάρτιση ανήθικων συναλλαγών. Ειδικότερα, το άρθρο 907 ΑΚ καθιστά επισφαλή την ανήθικη συναλλαγή για τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως γι’ αυτόν που προεκπληρώνει καθώς αρνείται την αναστροφή της σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σκοπός της.

Η μελέτη αποτελεί ανεπτυγμένη εκδοχή ομώνυμης εισήγησης που παρουσιάστηκε από τον συγγραφέα στην Ένωση Αστικολόγων στη συνεδρίαση της 24.11.2022.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕφΑΔΠολΔ, τεύχος 2/2023 (σελ. 150) και μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΕΦΑΠΟΛΔ 2023, 150 – 907 ΑΚ, έννοια και περιεχόμενο

© Copyright 2000 - | PnpLawFirm | All Rights Reserved |